Bestill time med SMS

Send til 2097:  MASFJORDEN fødselsdato, ditt navn, grad av hast

Se eksempel

MASFJORDEN 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding. Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale. (Unngå sensitiv informasjon) NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Viktig informasjon om Koronaviruset

Koronavaksinering i veke 30 og 31

29. juli 2021

I veke 30 får Masfjorden over 250 dosar, og veka etter (veke 31) nesten 200 dosar.

Målet dei to komande vekene er å få gjeve alle innbyggarar i kommunen tilbod om fyrste vaksinedose.

Helseavdelinga ringjer rundt til alle som er i aktuell målgruppe for å avtale tid til vaksinasjon. Me oppmodar alle som får oppringing frå legekontoret sitt telefonnummer 56166300 om å svare telefonen, eller ringje oppatt dersom du ser «ubesvart anrop» frå dette nummeret på din telefon. 

Er du nytilflytta til kommunen eller av andre grunnar ikkje har fått tilbod om vaksine vert du oppmoda om å ta kontakt med legekontoret.

Dersom den gode tilgangen på vaksine heldt fram utover i august, kan me korte ned intervallet mellom 1. og 2. dose. Dei som ventar på 2. dose vil då få eit sms varsel frå legekontoret om ny time til vaksine.

I løpet av veke 25 vil alle fødd i 1962 (59 år) og tidlegare, få tilbod om Pfizervaksine.

11. juni 2021

Me har fått oversikt over antal vaksiner me får i veke 24 og 25, og vil i løpet av desse vekene gi tilbod om vaksine til dei som er fødd i 1958 og fram til og med 1962.

Me vaksinerer fortløpande etter retningslinjer frå FHI, sjå prioriteringsrekkefylgjen under:

Prioriteringsrekkefylgje: 

1. Bebuarar i sjukeheim

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
og samtidig personar mellom 18 og 64 år med sjukdomar/tilstander med høg risiko for alvorleg forløp

5. Alder 55-64 år med underliggande sjukdomar/tilstander

6. Alder 45-54 år med underliggande sjukdomar/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggande sjukddomar/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

10. Alder 18-24 år og 40-44 år

11. Alder 25-39 år

Dersom du har ein underliggande sjukdom og ikkje har fått tilbod om vaksine, kan du ta kontakt med legekontoret på tlf. 56166300.

Dei underliggande sjukdommane er:

 

Me ber om at alle har tatt ei avgjerd på om ein ynskjer vaksine eller ikkje når me tar kontakt. Me veit endå berre 1-2 veker fram i tid kva mengde me får av vaksine. Det er difor kort varsel på tildelt time til vaksinering, og me oppfordra alle til å ordne seg slik at ein kan stille på tildelt time så langt det lar seg gjere.

Me vaksinerer framleis om onsdagar i det gamle lokalet til legekontoret på Hosteland. Møt så presist som mogleg til klokkeslettet du har fått og vent i bilen til du blir henta inn. Dette pga smittevern.

Er du nyleg flytta til kommunen og ynskjer vaksine, ta då kontakt med legekontoret.

Alle fødd i 1956 og tidlegare har fått tilbod om vaksine

25. mai 2021

I tillegg vil dei som har fått 1. dose med AstraZeneca, få tilbod om dose 2 i v. 22, då med Pfizer vaksinen. Dei dette gjeld har blitt kontakta av legekontoret.

Tilgangen på vaksine skal auke i juli og august, så det vil bli vaksinering gjennom heile sommaren. Me ber om at alle har tatt ei avgjerd på om ein ynskjer vaksine eller ikkje når me tar kontakt. Me veit enno berre 1-2 veker fram i tid kva mengde me får av vaksine. Det er difor kort varsel på tildelt time til vaksinering, og me oppfordra alle til å ordne seg slik at ein kan stille på tildelt time så langt det lar seg gjere.

Me vaksinerer framleis om onsdagar i det gamle lokalet til legekontoret på Hosteland. Møt så presist som mogleg til klokkeslettet du har fått og vent i bilen til du blir henta inn. Dette pga smittevern.

Er du nyleg flytta til kommunen, over 65 år og ikkje fått tilbod om vaksinering, ta då kontakt med legekontoret.

Koronavaksinering- før, under og etter

28. april 2021

Kvar vaksinerer me?

Me vaksinerer framleis om onsdagar i det gamle lokalet til legekontoret på Hosteland, Fensfjordvegen 490.

Før vaksinering

Me ber om at alle har tatt ei avgjerd på om ein ynskjer vaksine eller ikkje når me tar kontakt. Me veit dessverre berre 1-2 veker fram i tid kva mengde me får av vaksine. Det er difor kort varsel på tildelt time til vaksinering, og me oppfordra alle til å ordne seg slik at ein kan møte på tildelt time så langt det lar seg gjere.

Det er FHI som bestemmer kor mange dosar me får kvar veke. Her finn du meir informasjon (www.fhi.no) 

Legekontoret vil ta kontakt pr telefon med den enkelte innbyggar som står for tur og avtale tidspunkt for vaksinering. Dersom du har fastlege i ein annan kommune og er under 65 år er det ynskjeleg at du avklarar med fastlegen din om du er i risikogruppa. Når du har innhenta opplysningar frå fastlegen din tar du kontakt med Masfjorden legekontor som vil sette deg på vaksinasjonslista etter prioritering.

Me fylgjer nasjonale råd om kven som skal vaksinerast fyrst. Her finn du meir informasjon (www.fhi.no)

Eigenerklæringsskjema

Alle som kjem for å få vaksine må ha med seg ferdig utfylt eigenerklæringsskjema. Her må du svare på om du kjenner deg frisk, og om du har nokon kjende sjukdommar. Dette skjemaet kan du laste ned og skrive ut her:
Eigenerklæringsskjema for koronavaksinering (www.fhi.no) 
Skjemaet er også lagt ut på alle butikkar i kommunen og på legekontoret.

Du skal ikkje møte til vaksinering om du har luftvegssymptom. Gi då beskjed på tlf. 56166300

Under vaksinering

Møt så presist som mogleg til klokkeslettet du har fått og vent i bilen til du blir henta inn. Dette pga smittevern.

Vaksineringa skjer på fylgjande måte:

  1. Registrering. Her leverer du eigneerklæringa.
  2. Vaksinering. Sprøyta med vaksine blir sett i overarmen. Ta på praktiske kle slik at det er lett å få fram overarmen.
  3. Observasjon. Me har som rutine at alle som tar vaksine må sitte i 20 minuttar etter vaksinasjonen i tilfelle ein får ein reaksjon etter vaksine.

Koronavaksine på 1-2-3 (www.fhi.no)


nynorsk_koronavaksine-pa-123.pdf (www.fhi.no) 

Alle skal ha to dosar Pfizer vaksine. Folkehelseinstituttet anbefaler no eit  intervall på 6 veker mellom første og andre dose med Pfizer vaksine. Når du får 1. vaksinedose får du samstundes timeavtale for 2. dose.

VAKSINESVINDEL

5. mars 2021

Me ber alle om å vere merksame på at svindlarar kan prøve å dra nytte av situasjonen med vaksinering i tida framover.
Det er ikkje usannsynleg at svindlarar vil utnytte situasjonen no når innbyggjarane ventar på å bli kontakta i samband med koronavaksinasjonen med tilbod om vaksinasjon mot førehandsbetaling og eigendel.

Svindlarane sine metodar vil variere

Telefonoppringing, tekstmeldingar, epost, meldingar via sosiale media.
Linkar i meldingar og e-postar dei vil få deg til å gå inn på
Lure til seg bankkontonummer, kredittkortnummer og liknande.
Merk: Helsetenesta vil aldri etterspørje førehandsbetaling eller kortopplysningar. Både vaksine og vaksinasjon er gratis.

Heimesida til Masfjorden kommune har oppdatert informasjon om kva aldersgruppe som er aktuell for vaksinasjon den næraste tida framover.

Du vil verte oppringt av vårt helsepersonell frå det kommunale telefonnummeret
56 16 63 00 når det er din tur for vaksine.

Koronavaksinering

5. mars 2021

Alle over 85 år har fått tilbod om vaksine, og me har starta med 84-åringane, og går så gradvis nedover i årskulla mot 75-åringane som siste årskull i denne gruppa.

Vaksina er gratis og frivillig. Alle treng to dosar med vaksine for å vere beskytta mot viruset. Når du får 1. vaksinedose får du samstundes timeavtale for 2. dose. Etter siste dose går det ei veke før ein er beskytta mot viruset.

Eigenerklæringsskjema: Alle som kjem for å få vaksine må ha med seg ferdig utfylt eigenerklæringsskjema. Dette skjemaet kan du laste ned og skrive ut her:  https://www.fhi.no/publ/skjema/egenerklaringsskjema-for-koronavaksinasjon/ 

Skjemaet vert også lagt ut på alle butikkar i kommunen og på legekontoret. Det er viktig at du har med deg utfylt skjema når du kjem for å få vaksinen.

Nyttar du blodfortynnande medisin, som du tar om morgonen, skal du ikkje ta denne før etter at du har fått vaksina den dagen.

Ingen treng å ta kontakt med legekontor eller fastlege. Kommunen vil få nødvendig oversikt over alle prioriterte grupper, og ta kontakt etter kvart som vaksinering er aktuelt for deg.  

Folkehelseinstituttet har laga ei eiga temaside om organisering av koronavaksinasjonsprogrammet i Norge: www.fhi.no

Opningstider jul og nyttår 2020

14. desember 2020

Me har desse opningstidene mellom jul og nyttår:

V.52: mandag 21.12 kl. 09-15
         tirsdag 22.12 kl. 09-15
         onsdag 23.12 kl. 09-15
         Julafta og 1. juledag stengt

V.53: mandag 28.12 kl. 09-15
          tirsdag 29.12 kl. 09-15
          onsdag 30.12 kl. 09-15
          Nyttårsafta og 1. nyttårsdag stengt

Treng du legetilsyn dei dagane legekontoret er stengt, kontakt Nordhordland legevakt på tlf 116117.
Er det akutt ring 113.

 

                                Ønsker alle ei riktig
                                     God Jul
                                        og
                                   Godt Nyttår


Mvh
Masfjorden legekontor

KORONATESTING

12. oktober 2020

Teststasjonen for koronatesting er flytta

Koronatesting blir no gjennomført i garasjen på baksida av Fensfjordbygg. Som før ringer ein inn til legekontoret, tlf. 56166300, for å avtale tidspunkt for testing.

Når ein møter til test stiller ein seg i kø med bilen - sjå oppmerking på baksida av bygget - og blir testa etter tur.

Lenke til testkriteria (www.fhi.no)

INFLUENSAVAKSINE 2020/2021

12. oktober 2020

Vaksinasjonsdagar i Masfjorden kommune for risikogrupper vert:

Indrefjorden, Solheim Grendahus: måndag 26. oktober kl. 9.30 - 13.30.

Sandnes, Fjon Grendahus: tysdag 27. oktober kl. 9.30 - 13.30.

Nordbygda, Nordbygda samfunnshus: Onsdag 28. oktober kl. 9.30 - 13.00 og 15.30 - 18.00.

Etter 1. desember kan personar som ikkje er definert under risikogruppe ta kontakt med Masfjorden helsestasjon eller legekontor ved ynskje om vaksinasjon.

Grunna Korona er i år vaksina subsidiert til risikogruppa. Det vil seie at den kun kostar 50 kr. For dei som har frikort er den gratis.

Av smittevernhensyn skal ingen betala vaksina denne dagen. Legekontoret vil sende faktura til alle i ettertid.

For personar som ikkje er i risikogruppa kostar vaksina 200 kr.

Lenke til info om kven som er definert som risikogruppe: https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/ 

Bestilling av faste medisiner

26. april 2018

Når du er til konsultasjon hos fastlegen, kan du be om å få ordna med faste medisiner for eitt år. Då kan du anten gå på apotek og hente sjølv ,eller ringe apoteket og be dei sende medisinen. Me har avtale om sending med Apotek 1 i Knarvik (nedom veien) Dei sender medisin anten til nærmaste butikk, eller heim til deg i posten. Sending til butikk koster kr 75, sending med post kr 150. Tlf Apotek 1 Knarvik: 56343000.

Du kan sjølvsagt som før ringe legekontoret for bestilling av medisin, då skal me hjelpe deg.

Digitale sjukemeldinger

18. januar 2018

Frå 15 januar 2018 vert heile sjukemeldinga digital. Du må ha ein bankID eller anna legitimasjon på høgaste tryggleiksnivå. Du kan avtale med legen om du ynskjer dette.

I så fall får du ein sms eller e-post der det står: Det ligg ei melding til deg på nav.no. Du går inn der og kan sende del C til arbeidsgiver. 

Du får ein sms eller e-post siste dag i sjukemeldingsperioden om at det ligg ein søknad på nav.no. Du fyller ut søknaden og sender denne digitalt til NAV og arbeidsgiver.(D-delen).

Henvisning til fysioterapi

18. januar 2018

Frå 1. jan 2018 treng ikkje pasienter lenger henvisning frå lege for å gå til fysioterapeut. Du kan sjølv ta direkte kontakt med den fysioterapeuten du ynskjer å gå til. For å få dekka ein del av behandlinga via Helfo, må fysioterapeuten ha driftsavtale med kommunen.

For meir info gå inn på helfo.no

Jordmor

9. november 2017

Me har jordmor på legekontoret onsdager. Dette er ei felles teneste for Masfjorden og Gulen. For time hos henne kan de henvende dykk alle dager i legekontoret si opningstid. Tlf 56166300.

Blodprøvetaking

9. november 2017

Til deg som berre skal ta blodprøver og ikkje har time. Du treng ingen avtale for dette. Det er greitt å berre henvende seg i luka.

Tidspunkt: man-torsdag kl. 09-12 og 13-14.30. Fredag kl. 09-12

                

Petroleumslege

9. november 2017

Rolf Magnus Sleire er godkjent petroleumslege. Ta kontakt med oss for time. Ventetida kan vere litt lenger enn til ordinære timer.