Masfjorden legekontorer er ikkje stengt, slik som først planlagt, fredag 10. desember. Legekontoret er ope for legetilsyn som ikkje kan vente og koronatesting.