• Kommunehuset på Masfjordnes, måndag til fredag kl. 08.00 - 15.30
  • Legekontoret i Fensfjordbygg på Hosteland, måndag til fredag kl. 09.00 - 15.00
  • Matre skule, måndag til fredag kl. 14.30 - 16.30
  • Heimetenesta på ettermiddag/kveld og helg, telefonnummer Nordbygda: 41617507, Matre: 41617508, Sørsida: 48295935

Me minner elles om dei smitteførebyggjande råda: Ver heime viss du er sjuk, hald avstand til dei som ikkje er dine nærkontaktar og sørg for god handhygiene.