FHI anbefaler at pasientar med alvorleg svekka immunforsvar tar oppfriskningsdose nr. 4 med koronavaksine.  

Det skal ha gått 3 månader frå du fekk 3. dose til du kan få 4. dose. 

Dei som skal ha 4.dose kan møte på drop-in på oppsatte tider til vaksinering. Sjå heimesida til Masfjorden Kommune. 

Folkehelseinstituttet har utarbeida ei oversikt over kva sjukdomar personar som blir anbefalt ei 4. dose har og kva medisinar ein nytta. Sjå lenka:  

Personer med alvorlig svekket immunforsvar bør ta oppfriskningsdose (4. dose) - FHI