• Folkehelseinstituttet anbefaler at personar som er 75 år og eldre får oppfriskningsdose.
  • Anbefalinga om oppfriskningsdose gjeld uavhenging om ein nyleg har gjennomgått koronainfeksjon.
  • Dosen kan bli gitt tidlegast 4 månadar etter siste oppfriskningsdose, eller minimum 3 veker etter gjennomgått koronainfeksjon.
  • Det blir ikkje sendt ut innkalling til vaksinering, ein må sjølv ta kontakt med legekontoret for å avtale tid.

Me vil få levert koronavaksiner i veke 29. Dei som ynskjer vaksine kan ta kontakt med legekontoret på 56166300.

Dette gjeld og dei som ynskjer 2. dose eller 3. dose.