Masfjorden legekontor har redusert kapasitet

Me mangler lege i ei av stillingane. I tillegg til dette er ein av legane sjukmeldt. Det vert arbeid med å betre kapasiteten. 

I påvente av dette ber me om forståing for den personell situasjonen legekontoret no har.
Nødvendig helsehjelp vert prioritert. Dette medfører lenger ventetid på ordinære legetimar.

Tekst: Ida Eide, leiar for helsetenesta.