Bestill time med SMS

Send til 2097:  MASFJORDEN fødselsdato, ditt navn, grad av hast

Se eksempel

MASFJORDEN 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding. Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale. (Unngå sensitiv informasjon) NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Viktig informasjon om Koronaviruset

Masfjorden Legekontor

Velkommen til våre heimesider. Me ynskjer å gjere kontakten med oss enklare. Derfor er det lagt til rette for bestilling av time via SMS. Du vil her også finne ein del informasjon om legekontoret. Elles er du sjølvsagt velkommen til å ta kontakt med oss via telefon.

Aktuelt


VAKSINESVINDEL

5. mars 2021

Me ber alle om å vere merksame på at svindlarar kan prøve å dra nytte av situasjonen med vaksinering i tida framover.
Det er ikkje usannsynleg at svindlarar vil utnytte situasjonen no når innbyggjarane ventar på å bli kontakta i samband med koronavaksinasjonen med tilbod om vaksinasjon mot førehandsbetaling og eigendel.

Svindlarane sine metodar vil variere

Telefonoppringing, tekstmeldingar, epost, meldingar via sosiale media.
Linkar i meldingar og e-postar dei vil få deg til å gå inn på
Lure til seg bankkontonummer, kredittkortnummer og liknande.
Merk: Helsetenesta vil aldri etterspørje førehandsbetaling eller kortopplysningar. Både vaksine og vaksinasjon er gratis.

Heimesida til Masfjorden kommune har oppdatert informasjon om kva aldersgruppe som er aktuell for vaksinasjon den næraste tida framover.

Du vil verte oppringt av vårt helsepersonell frå det kommunale telefonnummeret
56 16 63 00 når det er din tur for vaksine.

Koronavaksinering

5. mars 2021

Alle over 85 år har fått tilbod om vaksine, og me har starta med 84-åringane, og går så gradvis nedover i årskulla mot 75-åringane som siste årskull i denne gruppa.

Vaksina er gratis og frivillig. Alle treng to dosar med vaksine for å vere beskytta mot viruset. Når du får 1. vaksinedose får du samstundes timeavtale for 2. dose. Etter siste dose går det ei veke før ein er beskytta mot viruset.

Eigenerklæringsskjema: Alle som kjem for å få vaksine må ha med seg ferdig utfylt eigenerklæringsskjema. Dette skjemaet kan du laste ned og skrive ut her:  https://www.fhi.no/publ/skjema/egenerklaringsskjema-for-koronavaksinasjon/ 

Skjemaet vert også lagt ut på alle butikkar i kommunen og på legekontoret. Det er viktig at du har med deg utfylt skjema når du kjem for å få vaksinen.

Nyttar du blodfortynnande medisin, som du tar om morgonen, skal du ikkje ta denne før etter at du har fått vaksina den dagen.

Ingen treng å ta kontakt med legekontor eller fastlege. Kommunen vil få nødvendig oversikt over alle prioriterte grupper, og ta kontakt etter kvart som vaksinering er aktuelt for deg.  

Folkehelseinstituttet har laga ei eiga temaside om organisering av koronavaksinasjonsprogrammet i Norge: www.fhi.no

Opningstider jul og nyttår 2020

14. desember 2020

Me har desse opningstidene mellom jul og nyttår:

V.52: mandag 21.12 kl. 09-15
         tirsdag 22.12 kl. 09-15
         onsdag 23.12 kl. 09-15
         Julafta og 1. juledag stengt

V.53: mandag 28.12 kl. 09-15
          tirsdag 29.12 kl. 09-15
          onsdag 30.12 kl. 09-15
          Nyttårsafta og 1. nyttårsdag stengt

Treng du legetilsyn dei dagane legekontoret er stengt, kontakt Nordhordland legevakt på tlf 116117.
Er det akutt ring 113.

 

                                Ønsker alle ei riktig
                                     God Jul
                                        og
                                   Godt Nyttår


Mvh
Masfjorden legekontor

KORONATESTING

12. oktober 2020

Teststasjonen for koronatesting er flytta

Koronatesting blir no gjennomført i garasjen på baksida av Fensfjordbygg. Som før ringer ein inn til legekontoret, tlf. 56166300, for å avtale tidspunkt for testing.

Når ein møter til test stiller ein seg i kø med bilen - sjå oppmerking på baksida av bygget - og blir testa etter tur.

Lenke til testkriteria (www.fhi.no)

INFLUENSAVAKSINE 2020/2021

12. oktober 2020

Vaksinasjonsdagar i Masfjorden kommune for risikogrupper vert:

Indrefjorden, Solheim Grendahus: måndag 26. oktober kl. 9.30 - 13.30.

Sandnes, Fjon Grendahus: tysdag 27. oktober kl. 9.30 - 13.30.

Nordbygda, Nordbygda samfunnshus: Onsdag 28. oktober kl. 9.30 - 13.00 og 15.30 - 18.00.

Etter 1. desember kan personar som ikkje er definert under risikogruppe ta kontakt med Masfjorden helsestasjon eller legekontor ved ynskje om vaksinasjon.

Grunna Korona er i år vaksina subsidiert til risikogruppa. Det vil seie at den kun kostar 50 kr. For dei som har frikort er den gratis.

Av smittevernhensyn skal ingen betala vaksina denne dagen. Legekontoret vil sende faktura til alle i ettertid.

For personar som ikkje er i risikogruppa kostar vaksina 200 kr.

Lenke til info om kven som er definert som risikogruppe: https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/ 

Bestilling av faste medisiner

26. april 2018

Når du er til konsultasjon hos fastlegen, kan du be om å få ordna med faste medisiner for eitt år. Då kan du anten gå på apotek og hente sjølv ,eller ringe apoteket og be dei sende medisinen. Me har avtale om sending med Apotek 1 i Knarvik (nedom veien) Dei sender medisin anten til nærmaste butikk, eller heim til deg i posten. Sending til butikk koster kr 75, sending med post kr 150. Tlf Apotek 1 Knarvik: 56343000.

Du kan sjølvsagt som før ringe legekontoret for bestilling av medisin, då skal me hjelpe deg.

Digitale sjukemeldinger

18. januar 2018

Frå 15 januar 2018 vert heile sjukemeldinga digital. Du må ha ein bankID eller anna legitimasjon på høgaste tryggleiksnivå. Du kan avtale med legen om du ynskjer dette.

I så fall får du ein sms eller e-post der det står: Det ligg ei melding til deg på nav.no. Du går inn der og kan sende del C til arbeidsgiver. 

Du får ein sms eller e-post siste dag i sjukemeldingsperioden om at det ligg ein søknad på nav.no. Du fyller ut søknaden og sender denne digitalt til NAV og arbeidsgiver.(D-delen).

Henvisning til fysioterapi

18. januar 2018

Frå 1. jan 2018 treng ikkje pasienter lenger henvisning frå lege for å gå til fysioterapeut. Du kan sjølv ta direkte kontakt med den fysioterapeuten du ynskjer å gå til. For å få dekka ein del av behandlinga via Helfo, må fysioterapeuten ha driftsavtale med kommunen.

For meir info gå inn på helfo.no

Jordmor

9. november 2017

Me har jordmor på legekontoret onsdager. Dette er ei felles teneste for Masfjorden og Gulen. For time hos henne kan de henvende dykk alle dager i legekontoret si opningstid. Tlf 56166300.

Blodprøvetaking

9. november 2017

Til deg som berre skal ta blodprøver og ikkje har time. Du treng ingen avtale for dette. Det er greitt å berre henvende seg i luka.

Tidspunkt: man-torsdag kl. 09-12 og 13-14.30. Fredag kl. 09-12

                

Les flere artikler